6262

CÀ PHÊ RED MOUNTAIN ZIPPER

Danh mục:

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Cà phê Robusta cao cấp. Đậm đà hương cà phê cùng với vị bùi béo đặc biệt.

NUTRITIONAL VALUE

CERTIFICATE