6565

CÀ PHÊ RED MOUNTAIN DRIP

Danh mục:

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Red Mountain: Cà phê Robusta cao cấp. Đậm đà hương cà phê cùng với vị bùi béo đặc biệt.

NUTRITIONAL VALUE

CERTIFICATE