bubu (11)bubu (11)

BÁNH DỪA NƯỚNG

Danh mục:

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Bánh dừa là một trong những đặc sản nên thử khi đến với Đà Nẵng, Việt Nam.

NUTRITIONAL VALUE

CERTIFICATE