6969

THƠM (DỨA) SẤY DẺO

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Sản phẩm của Bubu Shop cam kết không đường nhân tạo, không chất bảo quản, không hương liệu và phụ gia.

NUTRITIONAL VALUE

CERTIFICATE