7474

CHIẾT XUẤT TRÁI NHÀU

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Dùng cho người bị tiểu đường, huyết áp cao, đau mỏi khớp giúp tăng cường sức khỏe

NUTRITIONAL VALUE

CERTIFICATE