z4248319776467_2510c2a306ac5ee3fa8051910138cb9az4248319776467_2510c2a306ac5ee3fa8051910138cb9a

PHỤ KIỆN-AOTMTL

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Sản phẩm được làm thủ công từ bàn tay lành nghề của nhiều người thợ Việt Nam.

Chất liệu làm từ thân cây lục bình đã được xử lý kỹ, cho ra sản phẩm bền, đẹp

CLASSIFY