7070

TRÀ MÃNG CẦU

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Trà làm từ quả mãng cầu gai là loại quả nhiệt đới đặc trưng ở miền Nam Việt Nam.

NUTRITIONAL VALUE

CERTIFICATE